Cenník služieb


od návrhu až po realizáciu interiéru


INTERIÉROVÁ ŠTÚDIA


cena 19 €/m²

obsah :
• pôdorysné riešenie interiéru - pôdorys interiéru v mierke 1 : 100
• vizualizácie interiéru s použitím reálnych zariaďovacích prvkov a materiálov.• Pozn. - Ceny sú orientačné a platia pre interiéry s plochou nad 80 m2. Konkrétna cenová ponuka Vám bude vypracovaná po zaslaní podkladov.DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU INTERIÉRU

cena 10 €/m²


slúži ako detailný podklad pre realizáciu interiéru


• podklady pre nacenenie a výrobu  nábytku / okótované výkresy /
• kladačské plány
• výber konkrétnych interiérových prvkov, osvetlenia a dekorácií
• zabezpečenie cenových ponúk od dodávateľov
• výber materiálov a farieb
• výkaz výmer a odhad rozpočtu
• výkres rozmiestnenia osvetlenia , elektroinštalačných prvkov a prívodu vody

AUTORSKÝ DOZOR


• Záleží mi na tom aby výsledok realizácie dopadol čo najlepšie a preto pokiaľ bude návrh interiéru realizovaný mnou odporučenými firmami, s ktorými spolupracujem už dlhé roky a poznám kvalitu ich produktov, máte autorský dozor v cene projektu.

• Pri realizácii interiéru s pre mňa neznámymi firmami za dozorovanie účtujem 25 €/hod. Počíta sa čas strávený na stavbe, ako aj čas potrebný na dopravenie sa k nej. 

FOLLOW US

Kontakt : 0907 234 891


                                            
Copyright © 2009 - 2017  AR design